خدمات مشاوره

نقره ای

یک ماه
تومان 490000
 • جلسه مشاوره هفتگی (4 جلسه در ماه)
 • برنامه هفتگی
 • نظارت روزانه
 • آزمون های آمادگی کنکور آزمایشی
 • تحلیل آزمون های آزمایشی
 • آموزش فرآیند آزمون دادن
 • بحث های انگیزشی
 • معرفی منابع
 • هدف گذاری
 • ...

طلایی

یک ماه
تومان 590000 کارگاه های اختصاصی با حضور مهندس شاکری زاده
 • تمام خدمات پکیج نقره ای
 • کارگاه های اختصاصی با محوریت :
 • مشاوره ای
 • روانشناسی
 • انگیزشی
 • تحلیلی
 • آموزشی
ویژه